Taryboje patvirtinta mero ataskaita pavadinta panegirika

0
1342

Šiandien nuotoliniu būdu surengtame Tarybos posėdyje buvo tvirtinama Šiaulių miesto mero Artūro Visocko veiklos ataskaita už 2019 metus. Merui teko atremti daug patogių ir nelabai patogių klausimų. Vienas iš Tarybos narys, išklausęs mero pasisakymus, ataskaitą pavadino “panegirika”, priekaištavo merui už prisiimtus svetimus nuopelnus.

Traukėsi užsienio investicijos

Šiaulių meras pripažino, kad 2019 metai taip pat buvo nežymaus Šiaulių miesto ekonominio lėtėjimo metai: buvo pastebimas nedidelis nedarbo augimas, sumažėjo mieste veikiančių ūkio subjektų skaičius ir tiesioginės užsienio investicijos. Visgi, nepaisant pateiktų skaičių, A. Visockas prognozavo, kad miesto įmonėse užsakymai nestos – įmonėms ir artimiausiu metu neturėtų stigti net Savivaldybės užsakymų.

Meras taip pat džiaugėsi aktyviu visuomenės įsitraukimu, neslėpė, kada asmeniškai sulaukia daug gyventojų skambučių. „Miesto gyventojai padeda spręsti miesto klausimus. Iš dejavimo fazės, kai buvo tik pytkis, dejavimas, kritika, esame pasistūmėję į labai racionalių sprendimų fazę“, – džiaugėsi A.Visockas.

Remiantis mero ataskaita, 2019 metais bendruomenių dalyvavimo tvarkant vietos reikalus prielaidos ir galimybės buvo sudarytos tęsiant programą „Tvarkau miestą”, kuri leidžia Šiaulių miesto gyventojams itin paprastai pateikti informaciją apie pastebėtas miesto problemas. 2019 metais buvo užregistruoti net 1097 pranešimai (2018 metais šis skaičius siekė 89). Taip pat buvo pastebimas unikalių programos „Tvarkau miestą“ vartotojų skaičiaus augimas: 2018 metais programa naudojosi 37 unikalūs vartotojai, o 2019 metais jų skaičius paaugo iki 160. Nepaisant išaugusio užregistruotų pranešimo skaičiaus, pavyko sutrumpinti ir vidutinę sprendimo trukmę. Vis dėlto laiku išspręstų pranešimų dalis sumažėjo nuo apytiksliai 80 proc. iki apytiksliai 77 proc. Kaip ir 2018 metais, didžioji dalis 2019 metais užregistruotų pranešimų yra susiję su aplinkos tvarkymu (218 pranešimų), eismo organizavimu (91 pranešimas), gatvių priežiūra ir tvarkymu (197 pranešimai) ir transporto priemonių stovėjimo pažeidimais (367 pranešimai).

 „Šiauliai yra girdimi. Iš mūsų keliauja labai racionalūs sprendimai.  Miesto gyvenimas bus stabilus, išgirstama ir silpniausiojo nuomonė’, – džiaugėsi A.Visockas.

Dažnas klausimas skambėjo patogiai

Merui pristačius ataskaitą pasipylė Tarybos narių klausimai. Kai kurie jų net ir pačiam merui pasirodė gana patogūs, kiti – kiek mažiau.

Tarybos narys Marijus Velička suabejojo mero prisidėjimu, pritraukiant užsienio investicijas, paprašydamas pagrįsti tiesioginį indėlį.

„Jokioje ataskaitoje neatsispindės visas meras darbas. „…”. Sudarėte auksinę progą girtis, bet aš nenoriu girtis”, – argumentavo Šiaulių meras. Jis džiūgavo, kad miesto įvaizdis gerėja. Mero nuomone, šį faktą pagrindžia tai, kad miesto internetiniai puslapiai sulaukia daugiau lankytojų.

„Joks nerimtas investuotojas neitų į nerimtą politinį lauką”, – pažymėjo A.Visockas.

Mero pasisakymai M.Veličkos neįtikino. “Daugiau panegerikos, nei faktų”, – apie ataskaitos pristatymą atsiliepė Tarybos narys.

Tarybos narei Danguolei Martinkienei užkliuvo mero savigyra apie geresnį visuomenės ir valdžios santykį.

 “Minėjote, kad pasikeitė valdžios, mero ir gyventojų priešprieša. Kaip tai pamatavote”, – klausė D. Martinkienė, primindama, kad pastaraisiais metais netrūko piketų ir streikų.

“Kartais reikia priimti valinius sprendimus. “…” Čia yra valdžios darbo pati sunkioji dalis”, – atsakė A. Visockas.

M.Velička pasigedo teisinės viršenybės principo. “Jūs visiškai nepsrendžiate jokios problemos proaktyviai”, – replikavo M.Velička, turėdamas omeny ir pandemijos suvaldymo priemones.

19 Tarybos narių balsavus “už”, 11 susilaikius, ataskaita buvo patvirtinta.

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia