Virginijus Kybartas: „Su gera komanda galima padaryti daug, nes vienas lauke – ne karys!“

0
504
Politinio komiteto "Raseinių žemaitis" Nr. 16 iškeltų kandidatu sąraše esantis antru numeriu V.Kybartas kviečia raseiniškius pasitikėti komiteto komanda.

GIMTINĖ
Didelę gamybininko patirtį turintis AB „Grąžtai“ gamybos direktorius Virginijus gimė vietoje, kur susikerta keturi rajonai.

„Į šį pasaulį atėjau Paprūdžių kaime, visai prie pat Kryžkalnio. Mano gimtinė yra dabartiniame Tauragės rajone, bet kaimas buvo prie pat rubežiaus – čia sueina Raseinių, Kelmės, Tauragės ir Jurbarko žemių ribos. Geografiškai tai tokia vieta, kur stiprybės galėtų pasisemti bet kas. Tada, kai gimiau, tai buvo Skaudvilės rajonas, kurį panaikino prijungę prie Tauragės. Šeimoje buvau vyriausias vaikas iš septynių. Galiu drąsiai pasakyti, kad tėvams padėjau išauginti keturis brolius ir dvi seseris. Kaip šiandien atsimenu mūsų keliones į Kryžkalnį apsipirkti. Važiuodavome ten su mama rogėmis, kai būdavo daug sniego. Arba eidavome pėsčiomis tuos du kilometrus. Tokia mano buvo pirmoji pažintis su Raseinių rajonu. Paaugus pradėjau lankyti Skaudvilės vidurinę mokyklą, kurią pabaigęs įstojau į Rietavo žemės ūkio technikumą. Dabar tai būtų kolegija ar kažkas panašaus į neuniversitetinį aukštąjį išsilavinimą. Technikume
mokiausi mechaniko-inžinieriaus specialybės paslapčių bei žinių. Pabaigęs mokslus Rietavo
technikume 1979 metais gavau paskyrimą dirbti Kelmės tarybiniame paukštininkystės ūkyje“,
– pradeda pokalbį apie save V.Kybartas.

PERSIKĖLIMAS Į GIRKALNĮ
1980 metais V.Kybartą likimas atvedė į Girkalnį, kuriame iki šiol jis gyvena. „Kaip jaunas specialistas buvau paskirtas į „Naujo kelio“ kolūkį, Girkalnyje. Ten gavau butą ir valdišką automobilį, nes pradėjau dirbti automechaniku. Dirbau kolūkyje, kuris vėliau persiorganizavo
į žemės ūkio bendrovę, kone visose pareigybėse. Po ŽŪB darbo dirbau miestelio degalinėje. Ji aptarnavo kelis rajonus. Išdirbau ilgai, kokius penkiolika metų. O tada įsidarbinau į akcinę bendrovę „Grąžtai“. Įmonėje praėjau, ko gero, visas darbines pozicijas, net teko laikinai eiti ir generalinio direktoriaus pareigas. Pradėjau nuo meistro pozicijos, vėliau dirbau ir cecho viršininku, tada ruošinių ir terminio baro viršininko pareigose, kol pakilau iki gamybos direktoriaus pozicijos. Ši įmonė gyvuoja nuo 1957 metų. 2007 metais AB „Grąžtai“ perkelta į Raseinius, kur po metų įsidarbinau ir aš. Todėl džiaugiuosi, kad nemažą gyvenimišką ir profesinę patirtį įgijau ir šitoje firmoje, kuri gamina grąžtus. Labai nemėgstu keisti darbų. Stengiuosi išlikti lojalus savo darbovietėms. Atiduodu visas save darbui. Esu pareigingas žmogus. Per beveik pusę amžiaus dirbau tik trijuose darbuose“, – atsidavimą darbui ir pastovumą vertinantis pasakoja Girkalnio bendruomenės Tarybos narys ir vietos seniūnaitis.

LAISVALAIKIS
Kiekvieno žmogaus charakterį galima apibrėžti ir pagal jo pomėgius. Virginijaus vienas pomėgių – kurti kraštovaizdžio grožį savo namuose. Be to, vyrui patinka ir kelionės bei medžioklė. „Turiu sodybą, kurią puoselėju jau daug metų. Man patinka kapstytis, jei taip galėčiau įvardinti. Gal kiti ir nesupras ar kam nors bus keista, kodėl vyras kapstosi sodindamas, ravėdamas ir dirbdamas kitus darbus, bet man tai patinka. Labai patinka. Sodyba yra ne kartą įvertinta už grožį. Tokį grožį galima sukurti ir visame rajone. Taip pat patinka keliauti. Su dukros šeima keliavome Europoje. Dar labai mėgstu gamtą. Esu medžiotojas, bet į gamtą važiuoju ne tik medžioti, bet ir pasirūpinti mišku ir žvėreliais. Šis pomėgis suteikia atgaivos po įtemptų darbo dienų“, – po truputį pereina prie politikos Virginijus.

POSŪKIS Į POLITIKĄ
Vyras apsisprendė eiti į aktyvią politiką dėl paprastos priežasties. „Politikai neįsiklauso į paprastų gyventojų nuomonę ir viską stumia taip, kaip nenaudinga žmonėms“, – savo apsisprendimą aiškina girkalniškis Virginijus, kodėl kandidatuoja į rajono savivaldybės Tarybą. „Aktualios mūsų rajonui problemos kaip ligoninės naikinimas, vandentvarkos bėdos ir savivaldos nesugebėjimas aprūpinti gyventojus geriamuoju vandeniu ir nuotekų sutvarkymu, komunalinio ūkio nepajėgumas atlikti visus darbus tinkamai, kultūros darbuotojų trūkumas. Šios visiems aktualios problemos nesprendžiamos, jas stengiamasi paslėpti ir nukelti, kad žmonės nereikalautų, neužduotų nepatogių klausimų. Bet juk absoliuti dauguma mūsų matome, ką siekiama padaryti su ligonine. Uždarė vieną skyrių, Akušerijos-gimdymo, netrukus uždaro ir antrą ir taip po gabalėlį jos nebeliks. Ar mums nėra svarbu turėti savo ligoninę? Ne už penkiasdešimt kilometrų, o čia pat, Raseiniuose? Tokie dabartinės rajono valdžios veiksmai, pataikaujantys sostinei, bet pamirštant vietos žmogų, kuriam net ligoninės teikiamos paslaugos tampa prabanga“, – ne juokais susirūpinęs kalba apie vietos problemas Virginijus.

STIPRI KOMANDA – BŪTINA
Kandidatas sutinka, kad be būrio bendraminčių nepavyks pasiekti užsibrėžtų tikslų. O tų tikslų susibūręs politinio komiteto „Raseinių žemaitis“ būrys turi nemažai. „Niekas nepaneigs, kad miestas gražėja. Parkai tvarkomi, žmonėms rengiamos šventės, organizuojami pavėžėjimai. Vykdomi tam tikri projektai, nors ne vienas pastebi, kad rajoną apėmęs toks sąstingis. Manau, kad daroma per mažai ir per vėlai. Apima toks jausmas, kad dabartinė valdžia prieš rinkimus pradeda vadovautis senovės Romos šūkiu: „duonos ir žaidimų.“ Ir pažadus dalina į kairę ir dešinę. Deja, reikia pasakyti, kad vien tik gražiais žodžiais niekas nepasidarys. O norint ką nors padaryti realaus, reikia dirbti su komanda. Man tikrai didžiulė garbė, kad mūsų sąrašo pirmuoju numeriu esantis dabartinis savivaldybės Tarybos narys Vincas Blinstrubas pakvietė į šią komandą. Aš su savo patirtimi ir idėjomis tikrai prisidėsiu kartu su visu politiniu komitetu prie viso rajono ir jo žmonių gerovės kūrimo“, – sako antruoju numeriu įrašytas Virginijus.

VIZIJA SAVIVALDOJE
Sveikatos apsauga, socialinė sritis ir kultūra – tai trys sritys, kurios neduoda ramybės kandidatui. „Su visa komanda dėsime maksimalias pastangas, kad būtų atkurtas akušerijos-gimdymo skyrius. Neleisime uždaryti nei vieno ligoninės skyriaus, kad ir ko siektų dabartinė valdžia iš Vilniaus ar jiems pataikaujanti dabartinė valdančioji dauguma iš Raseinių. Sveikatos paslaugų teikimas yra ne tik mano, bet ir viso mūsų komiteto prioritetas. Juk neturėtų būti normalu nebeturėti ligoninės? Ir tai ne viskas. Pasižiūrėkime, kas darosi su socialine apsauga. Valdžia tvirtina, kad rūpinasi tais, kurie neturi nuosavo būsto. Ar jie turėtų metai iš metų laukti, kol gaus butą ar namą iš savivaldybės? Mes laukiančiųjų eilę galime sumažinti per vienerius metus. Kaip tai padarysime? Iš biudžeto galima apmokėti nuompinigius. Pinigai, kurie skirti butų pirkimams, gali realiai prisidėti prie socialinių būstų laukiančiųjų eilės mažinimo. Tai realus pasiūlymas išspręsti šią įsisenėjusią problemą. Toliau kultūra. Girkalnyje dirbo kultūros darbuotojas. Jį atleido, nes esą toks įstatymas. Žmogus dirbo. Dirbo gerai. Ir staiga tapo nebereikalingas, nes nebeturi popieriuko? Esu aktyvus bendruomenės žmogus, ir man ne vis vien, kas vyksta pas mus. Dabar Girkalnyje nebeturime už kultūrą atsakingo žmogaus. Pakalbu ir su vietos seniūne J.Šiauliene apie tas problemas, bet jų priežastys gerokai gilesnes. Seniūnė, kaip buvusi kultūros darbuotoja, mums talkina ir šiandien, tačiau nebeturime žmogaus, kuris kultūros renginių organizavimu užsiimtų visą laiką. Mes esame primiršti, net kultūros srityje. Todėl išliesime tiek pat prakaito dirbdami savivaldoje, kaip kuriame grožį savo namuose“, – įtikinamai sako kandidatas V.Kybartas.

REIKALAUS ATSAKOMYBĖS
Lėšų švaistymas pasireiškia ir beprasmių darbų atlikimu, nes jie neduoda naudos rajono žmonėms. „Dar vienas labai svarbus momentas savivaldoje – tai Savivaldybės įmonių darbas. Įmonių vadovai privalo dažniau atsiskaityti už savo veiklą. Ne kartą per metus, o dažniau. Pavyzdžiui, bent jau kas ketvirtį. Privačiame versle, kuriame dirbu ir aš, privalu atsiskaityti už padarytą darbą ar atliktas užduotis. Savivaldybės įmonių vadovai to nedaro. Niekas iš jų nereikalauja atsakomybės, todėl atsiranda tokios situacijos, kaip už milijonus eurų yra nutiesiami vandens ir nuotekų tinklai, kuriais naudojasi nedidele dalis vartotojų. Supaprastintai pasakysiu, kad milijonus užkasėme be jokios naudos po žeme. Žmonės metų metais laukia vandens ir nuotekų tinklų įvedimo, bet taip ir nesulaukia. Mūsų politinis komitetas siūlo paprastą išeitį: „reikia finansuoti individualius nuotekų valymo įrenginius ir jų pastatymą žmonių valdose.“ Ar taip turi dirbti savivaldybė jokios atsakomybės? Todėl kaip komitetas su visa komanda reikalausime atsakomybės iš Savivaldybės įmonių vadovų. O tam reikia daugumos Taryboje ar būti valdančiojoje koalicijoje. Tik tada galėsime įgyvendinti savo rinkiminę programą, kurioje paruošėme realų planą, kaip padėti rajonui“, – nevynioja žodžių į vatą antrasis politinio komiteto sąrašo numeris Virginijus Kybartas.

JŪSŲ BALSAS NE TIK BUS IŠGIRSTAS – JIS SUTEIKS MUMS ĮGALIOJIMĄ DIRBTI

„Aš tikiu, kad kovo 5 dieną savivaldos rinkimų metu atiduosite balsą už mūsų komitetą, nes mes pasiruošę dirbti Jums, išklausyti Jus ir dėti visas pastangas įgyvendinti mūsų rinkiminę programą. Be Jūsų palaikymo mums bus labai sunku padėti rajono gyventojams atstovauti jų interesus. Su Jumis mes galime išgelbėti ligoninę nuo uždarymo, atgaivinti kultūrinį gyvenimą, reikalauti iš Savivaldybės įmonių vadovų realios atsakomybės, kad jie dirbtų ne partiniams interesams, o žmonių gerbūviui kurti“, – kviečia Raseinių rajono savivaldybės rinkėjus palaikyti jį ir visą politinio komiteto „Raseinių žemaitis“ komandą V.Kybartas.

Politinė reklama bus apmokėta iš politinio komiteto „Raseinių žemaitis“ RK sąskaitos. Užs.nr. RŽ 03

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia