Mero postas gali atsieiti krūvą pinigų

0
717
Visai neseniai buvo išdalinti kandidatų pažymėjimai, tačiau mero posto siekiantys politikai jau spėjo išleisti nemažas pinigų sumas. Savivaldybės nuotrauka.
Įsigyk bilietusKETBILIETAI

Oficialiai kandidatai į merus patvirtinti tik praėjusią savaitę, tačiau rinkimų kampanija jau gerokai įsibėgėjusi. Milžiniški plakatai, iš kurių šviečia spindintys politikų veidai, pilni pažadų straipsniai laikraščiuose, užkimštos pašto dėžutės įvairiausiais lankstinukais – visa tai kainuoja didžiulius pinigus. Kam ir kiek išleista nesunku išsiaiškinti – įstatymai įpareigoja politinių kampanijų dalyvius tai nurodyti viešai.

Didžiausi išlaidūnai

Peržvelgę Vyriausiosios rinkimų komisijos puslapyje esamus duomenis didžiausia išlaidūne galėtume pavadinti Jolantą Margaitienę. Savivaldybės administracijai vadovaujančios direktorės politinei kampanijai konservatorių partija paaukojo 6 500 eurų. Dar pusę tūkstančio eurų pridėjo pati. Savaitės pradžioje jos rinkiminėje sąskaitoje buvo 7 tūkstančiai eurų. Kandidatės štabas jau deklaravo išleidęs daugiau kaip pusę šios sumos – beveik 4300 eurų. Didžiausią dalį lėšų ji nurodo sumokėjusi reklamos studijai už plakatą. Nemažą sumą atseikėjo ir ML „Pilietinėms iniciatyvoms“, kurios leidžia Savivaldybės administracijos gausiai finansuojamą laikraštį „Radviliškio naujienos“. Šiai įmonei jau sumokėta beveik 1900 eurų. Atsižvelgus į plakatų skaičių rajone bei lankstinukus ir kitą politinę reklamą, galima spręsti, kad bendros išlaidos rinkimams neabejotinai turėtų viršyti 7 tūkstančius eurų.

Neatsilieka ir buvęs meras

Antrasis „išlaidūnas“ – taip pat administracijoje dirbantis buvęs socialdemokratų partijos narys Vytautas Simelis. Jo sąskaitoje nurodyta 5632 eurų suma, iš kurių jį iškėlusios Žaliųjų partijos pirmininkas Remigijus Lapinskas nurodė įnešęs penkis tūkstančius eurų. Pusę tūkstančio savo kampanijai paaukojo ir pats kandidatas. Tiesa, buvę rajono merą remia ir fiziniai asmenys, kurie paaukojo 132 eurus. Beje, kandidatas susiduria su įstatymo griežtumu, nes jei aukotojas nedeklaravo pajamų ir turto, aukos yra grąžinamos aukotojams. Todėl 600 eurų parama buvo atgal sugrąžinta Anatolijui ir Valerijui Oleinikovams.

Skirtingai nuo savo tiesioginės viršininkės, V.Simelis ne iš stacionarių plakatų šypsosi – jis išsinuomavo elektromobilį, kurį galima išvysti vis kitose miesto vietose. Taip pat kandidatas miesto centre pasistatė vagonėlį. Tiesa, kiek šios naujovės atsiėjo, nėra aišku, nes kol kas nei šis vagonėlis, nei elektromobilis išlaidose neatsispindi. Buvęs rajono vadovas nurodo išleidęs beveik pusantro tūkstančio eurų. Didžioji dalis lėšų nukeliavo „Lietuvos paštui“.

Investuoja į spaudą

Trečioje vietoje pagal surinktas ir deklaruotas aukas yra Kazimieras Račkauskis. Radviliškio rajono socialdemokratų lyderiui partija per dešimt kartų paaukojo du tūkstančius eurų. Dar keliolika mažų aukų skyrė fiziniai asmenys. Savaitės pradžioje socdemo rinkiminėje buvo 3 313 eurų. Redakcijai artimi šaltiniai tvirtina, kad partija rinkimams numatė apie dešimt tūkstančių eurų, tačiau šios sumos partijos vadovybė ar pats kandidatas neatskleidžia. Skirtingai nei V.Simelis, rajono Tarybos narys daug investuoja į laikraščius. Visi trys rajoniniai laikraščiai gavo nemažus užsakymus, ypatingai Savivaldybės ruporu vadinamas savaitraštis – „Radviliškio naujienos“. Joms atseikėta beveik tūkstantis kampanijos eurų. Dar beveik 400 eurų sumokėta „Lietuvos paštui“. Beje, politiko reklaminių plakatų taip pat nemažai, tačiau kol kas išlaidos nei lankstinukams ar plakatų leidybai nėra deklaruotos.

Skurdžios išlaidos

Darbo partija savo kandidatą Jurgį Baublį parėmė vienu tūkstančiu eurų. Taip pat jam aukoja ir Seimo nariai bei kiti verslininkai. Darbiečio sąskaitoje pūpso 1 380 eurų. J.Baublys kol kas labai neišlaidauja ir nurodo išleidęs nepilną pusę tūkstančio eurų. Ši suma skirta dviem publikacijoms savaitraštyje „Radviliškio naujienos“.

Liberalų sąjūdžio atstovas Mantas Reutas apie tokias finansines galimybes gali tik pasvajoti. Jo sąskaitoje vos 256 eurai, iš kurių partijos – 150 eurų, pats pervedė 12 eurų. Jauniausio kandidato išlaidos taip pat kukliausios. Liberalų partijos atstovas nurodo išleidęs nepilnus keturis šimtus eurų. Žinoma, kaip ir jo politiniai konkurentai, kandidatas kol kas nėra deklaravęs visų išlaidų. Pavyzdžiui, plakato ant automobilinės priekabos.

Priešpaskutinis su vos 53 eurais paaukotų lėšų yra valstiečių partijos atstovas Aurimas Gaidžiūnas. Šaltiniai tvirtina, kad partija jam skyrė dešimt tūkstančių eurų, tačiau to nepatvirtino pats kandidatas. Anot jo, pinigų gali būti ir daugiau, o kol kas viskas daroma nepažeidžiant įstatymų reikalavimų. Buvęs Seimo narys jau deklaravo išleidęs apie 870 eurų. Nemažą sumą, tai yra 380 eurų, sumokėjo „Lietuvos paštui“. Ne išimtis ir šio kandidato deklaracijos neatitikimai faktui. Valstiečio plakatai kabo kone kas antrame Radviliškio rajono miestelyje ir pačiame rajono centre, tačiau informacijos apie tai dar kol kas visiškai nėra. Neabejotinai po rinkimų šis kandidatas bus vienas tų kandidatų, kuris patyrė daugiausia išlaidų.

Apie nepartinį save išsikėlusį Gediminą Lipnevičių VRK iki šios dienos nėra jokios informacijos apie patirtas politinės kampanijos sumas. Nors jo kontroliuojamame savaitraštyje jau publikuotas ne vienas politinės reklamos straipsnis, tačiau apie išlaidas duomenų nėra. Tarybos narys nurodė, kad jo politinės kampanijos išlaidos bus minimalios, tačiau Radviliškyje staiga atsirado bent keli didžiuliai plakatai, o sumų kol kas nebuvo deklaravęs.

 

VRK komentaras

 

Per kiek laiko turi kandidatai ar jų atstovai deklaruoti išlaidas ir aukas?

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 10 str. 6 dalimi, politinės kampanijos iždininkas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aukos gavimo dienos Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) interneto svetainėje skelbiamame viešame aukotojų sąraše turi paskelbti aukotojo – fizinio asmens – vardą ir pavardę.

Taip pat politinės kampanijos iždininkas per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos VRK interneto svetainėje turi paskelbti duomenis apie politinės kampanijos laikotarpiu gautas aukas, politinės kampanijos išlaidas, prisiimtus finansinius įsipareigojimus ir sudarytas politinės kampanijos sutartis (Įstatymo 17 str. 4 d. 3 p.)

Jeigu savarankiškam politinės kampanijos dalyviui neatsiranda šio įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta prievolė, yra reikalinga pateikti VRK politinės kampanijos finansavimo ataskaitą ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo rinkimų ar pakartotinių rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos. (Įstatymo 17 str. 4 d. 5 p.)

Tais atvejais, kai politinės kampanijos dalyvis nedeklaruoja politinės kampanijos išlaidų dydžio, dėl kurio būtų viršytas jo išlaidų limitas, VRK priima sprendimą, įpareigojantį politinės kampanijos dalyvį sumą, kuri yra lygi nedeklaruotų politinės kampanijos išlaidų dydžio sumai, per 20 darbo dienų pervesti į valstybės biudžetą, išskyrus atvejus, kai dėl šiurkščių šio įstatymo pažeidimų politinei partijai nebuvo skirti valstybės biudžeto asignavimai. (Įstatymo 14 str. 8 d.)

 

Šiuo metu, VRK informacinės sistemos duomenimis, 6 savarankiški politinės kampanijos dalyviai yra deklaravę skolos įsipareigojimus.

Politinių kampanijų dalyvių politinės kampanijos laikotarpiu atsiradę įsiskolinimai turi būti įvykdyti iki kitos atitinkamų rinkimų politinės kampanijos pradžios. Tais atvejais, kai buvęs savarankiškas politinės kampanijos dalyvis nepadengia įsiskolinimų iki nustatyto termino, užregistravus jį kitos politinės kampanijos savarankišku dalyviu, jo didžiausias leistinas politinės kampanijos išlaidų dydis VRK sprendimu yra mažinamas 25 procentais. (Įstatymo 18 str. 2 d.)

To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad buvęs savarankiškas politinės kampanijos dalyvis, padengęs įsiskolinimą, per 5 darbo dienas privalo pranešti VRK, kad įsiskolinimai padengti ir nurodyti tam panaudotų lėšų šaltinius.

 

Kokia atsakomybė taikoma pažeidusiems įstatymo reikalavimus?

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 93 str. 3 d. nustatyta, kad aukų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimas užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkams ar politinės kampanijos dalyviams nuo 150 iki 860 eurų.

Išlaidų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimas užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkams ar politinės kampanijos dalyviams nuo 480 iki 3000 eurų. (ANK 93 str. 5 d.)

Kitoks, negu numatyta ANK 93 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, politinių kampanijų finansavimo tvarkos pažeidimas užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkams ar politinės kampanijos dalyviams nuo 150 iki 1450 eurų. (ANK 93 str. 9 d.).

 

Indrė Ramanavičienė, Vyriausioji specialistė (atstovė spaudai).

 

TvirtovėLtvirtovės pramogos

Palikti komentarą

avatar