Neįgalieji kviečiami teikti paraiškas

0
1028

Šiaulių miesto savivaldybė skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.

 Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. spalio 4 d. iki 2019 m. lapkričio 4 d.  

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu ir pateikta šiais būdais:

tiesiogiai – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Sporto skyriui, Pakalnės g. 6 A, I korpusas, 25 kab.,

elektroniniu paštu –  l.janauskiene@siauliai.lt,

paštu registruotu laišku, per pašto kurjerį.

Pareiškėjas kartu su paraiška, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas), privalo pateikti Nuostatų 17 punkte nurodytus lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 15 punkte) arba jų kopijas.

Projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma :

  1. projektams finansuoti – 11945 Eur. suma (vienuolika tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt penki eurai ).
  2. savivaldybės administracijai projektams administruoti – 597 Eur. suma (penki šimtai devyniasdešimt septyni eurai).

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia