Saulės energiją temdo tamsūs viešieji pirkimai

0
299
Dėl ligoninės nesugebėjimo skaidriai organizuoti viešąjį konkursą, įstaiga privalo sumokėti daugiau nei 8 tūkstančius eurų konkurso dalyvės pasamdytiems advokatams.

Saulės elektrinė ant Radviliškio ligoninės stogo – sunkiai įgyvendinimas šios įstaigos siekis. Įstaigos administracija neseniai pralaimėjo civilinę bylą, kurioje jai gali tekti susimokėti beveik 10 tūkstančius eurų. Kaip šis pralaimėjimas paveiks pandemiją išgyvenančią įstaigą, neįstengia atsakyti net pats jos vadovas Vaidas Smalinskas.

Norėjo sumažinti išlaidas elektrai

Augantis susidomėjimas švaria energetika vis labiau skatina ieškoti sprendimų, puoselėjančių aplinką ir kartu leidžiančių sutaupyti. Šios tendencijos neaplenkia ne tik gyventojų, bet ir biudžetinių įstaigų. Ne viena ligoninė šalyje jau turi įsirengusi saulės elektrinę. Ši naujovė leidžia per metus elektros energijos išlaidas sumažinti tūkstančiais eurų. Sau­lės elek­tri­nės įren­gi­mas taip pat leidžia pa­ge­rin­ti ap­lin­ko­s apsaugos pro­ble­mas, su­ma­žina šilt­na­mio du­jų emi­si­ją. Ne viena medicinos įstaiga sugebėjo pasinaudoti net parama, kurią ne vienerius metus žarstė LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Kad saulės elektrinės reikia ir Radviliškio ligoninei, įstaigos administracija sumanė dar praėjusių metų pabaigoje. Tuo metu Aplinkos projektų valdymo agentūra buvo paskelbusi kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“.

Įstaiga buvo užsimojusi įrengti 99,9 kWp galios saulės elektrinę ant Radviliškio ligoninės pastato stogo. Tai esą leistų padengti vieną šeštąją dalį įstaigos patiriamų elektros išlaidų ir sumažintų išmetamo CO2 ekvivalento kiekį. Ligoninės vadovybė kreipėsi į Tarybą, prašydama finansiškai prisidėti ir pačiai Savivaldybės administracijai. Bendra planuoto projekto vertė – apie 96 000 Eur. Savivaldybės prašyto prisidėjimo suma – apie 24 000 Eur. Taryba pritarė ligoninės sumanymui, sutikdama, kad 20 procentų turėtų prisidėti ir Savivaldybės administracija.

Pralaimėjo bylą

Deja, ligoninei įsigyti šio gėrio niekaip nepavyksta. Per metus laiko viešasis pirkimas dėl saulės elektrinės įsigijimo ir įrengimo buvo skelbtas net keturis kartus, bet sutartis su jokia įmone taip ir nebuvo pasirašyta.

Pastarasis bandymas įsigyti minėtą pirkinį Radviliškio ligoninei baigėsi tuo, kad konkurso laimėtojas – UAB „Saulės elektrinių inžinerija ir ranga“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą, prašydama nutraukti pirkimo procedūras. Šią bylą ligoninė laimėjo, bet įmonei apskundus pirmos instancijos teismo sprendimą Lietuvos apeliaciniam teismui (LAT), trijų teisėjų kolegija į Radviliškio ligoninės organizuota pirkimą pasižiūrėjo kitaip.

Bylos duomenimis, 2020 m. balandžio 21 d. Radviliškio ligoninės atstovai minėtai įmonei pranešė, kad pirmoje vietoje pagal ekonominio naudingumo balus pasiūlymų eilėje yra UAB „Saulės elektrinių inžinerija ir ranga“, tad su ja bus pasirašoma sutartis. Nepraėjus nė savaitei po šios žinios įmonę pasiekė nemaloni žinia – ligoninė nutraukia pirkimo procedūras dėl saulės elektrinės įrengimo. Tokia informacija įmonės atstovams buvo kaip perkūnas iš giedro dangaus.

Procedūros nutrauktos neteisėtai, kadangi nesusiklostė jokios svarbios aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti ir dėl kurių Pirkimo procedūros galėjo būti nutrauktos“, – byloje pasisakė UAB „Saulės elektrinių inžinerija ir ranga“ atstovai. Ligoninės atstovai sprendimą nutraukti pirkimo procedūra bandė motyvuoti tuo, kad ligoninės pastatui būtina atlikti paprastojo remonto darbų ekspertizę – siekiant įsitikinti projekto tikslingumu, reikia kreiptis į nepriklausomą ekspertą.

Pastatas yra ypatingasis statinys. Objekto statyba ir projektavimas yra finansuojamas iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Esant nurodytoms aplinkybėms, pagal Statybų įstatymo 34 straipsnio 1 dalį projektų ekspertizė privaloma. Tyrimai ir skaičiavimai būtini, kad būtų tinkamai parinkti ir saugiai išdėstyti saulės elektrinės elementai, todėl Pirkimo procedūrų nutraukimas buvo objektyviai būtinas“, – LAT įtikinėjo Radviliškio ligoninės administracija.

Ligoninės argumentai subliuško teisme

Bylą nagrinėjusi LAT kolegija pasisakė, kad perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras iki pirkimo sutarties pasirašymo, kai atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti anksčiau.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad neturi reikšmės, kada nenumatytos aplinkybės objektyviai atsirado – iki pirkimo pradžios ar jau jam prasidėjus. Svarbu, kad atsiradusios aplinkybės turi esminę reikšmę tolesnei pirkimo eigai, t. y. dėl jų tolesnis pirkimo procedūrų vykdymas tampa negalimas bei jos perkančiajai organizacijai nebuvo žinomos ir negalėjo būti protingai numatytos pradedant pirkimo procedūras“, – pažymėjo LAT teisėjų kolegija. Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar šiuo atveju egzistuoja aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti.

Pirkimą laimėjusi įmonė Radviliškio ligoninės atstovų argumentus dėl neva privalomos ekspertizės, sumalė į miltus. „Nepaisant to, kad pastatas, ant kurio stogo bus atliekami saulės elektrinės įrengimo darbai, yra priskirtinas ypatingųjų statinių kategorijai, saulės elektrinės įrengimo darbai yra paprastojo remonto darbai. Šią aplinkybę patvirtina pačios atsakovės parengtas ir kartu su Pirkimo sąlygomis pateiktas Saulės elektrinės įrengimo darbų Projektas. “…”. Paprastojo remonto darbų projektų ekspertizė šiuo atveju pagal teisės aktus nėra privaloma. Teisėjų kolegija neįžvelgia pagrindo su tokia apeliantės pozicija nesutikti“, – civilinėje byloje pasisakė LAT.

Rugsėjo 22 dienos LAT sprendimu, Radviliškio ligoninė turės tęsti pirkimo procedūras dėl saulės elektrinės įrengimo ir padengti laimėjusios įmonės patirtas bylinėjimosi išlaidas – 8 044,99 eurų. Tiesa, teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas kasacine tvarka.

Ligoninė atsakymas

Radviliškio ligoninės administracijai buvo pateikti klausimai apie minėto pirkinio įsigijimo. Prašyta paaiškinti, dėl kokių priežasčių stringa pirkimas, kas bus daroma kitaip kitą kartą, bet atsakymų iki nurodytos datos taip ir nebuvo sulaukta.

Iš pradžių ligoninės atstovai atsiuntė tokį atsakymą: “Susipažinę su Jūsų el. paštu pateiktu paklausimu, gautu 2020-10-01, informuojame Jus, kad vadovaujantis LR visuomenės informavimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi: „Informacija, kurią rengiant nereikia kaupti papildomų duomenų, viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams, žurnalistams pateikiama ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, o informacija, kurią rengiant reikia kaupti papildomus duomenis, – ne vėliau kaip per savaitę“, bei atsižvelgdami į tai, kad atsakant į Jūsų el. paklausimą reikia kaupti papildomus duomenis, į Jūsų el. paklausimą bus atsakyta per savaitę”, – elektroniniu paštu atrašė įstaigos administratorė Jurgita Kerpienė.

Praėjus kelioms dienoms, redakciją pasiekė toks atsakymas: “Pirkimo procedūros šiai dienai nėra užbaigtos ir dar tęsiamos, todėl vengiant galimo interesų konflikto ar duomenų išviešinimo iki galutinių rezultatų paskelbimo bei sutarties sudarymo, konkrečių duomenų pateikti sąlygų nėra, tam, kad pirkimo dalyviams nekiltų abejonių dėl pirkimo skaidrumo ir nešališkumo. Vykdomo pirkimo procedūra techniniu ir organizaciniu aspektu pakankamai sudėtinga, reikalaujanti įvertinti daug aspektų, kurie yra kintantys dėl įvairių objektyvių aplinkybių, todėl dalinai tai lėmė priežastis, dėl ilgesnės pirkimo trukmės. Siekiant pašalinti kilusias abejones ir mažinti galimų ginčų riziką yra komunikuojama su Viešųjų pirkimų tarnyba, kurios išaiškinimai/rekomendacijos yra svarbios taip pat.Dėl proceso su UAB „Saulės elektrinių inžinerija ir ranga” norime pažymėti, kad vertinama kasacijos teikimo galimybė ir perspektyvos, todėl šiuo aspektu, dar nėra išnaudotos visos teisinės galimybės, sprendžiant ginčo situaciją. Tuo pačiu negalima nepastebėti, kad pati procedūra ir ginčas pakankamai sudėtingi, atsižvelgiant į tai, kad net ginčą nagrinėjusių teismų pozicijos, tuo pačiu klausimu išsiskyrė, t.y. Šiaulių apygardos teismas, buvo įvertinęs mūsų veiksmus kaip teisingus ir priėmęs palankų sprendimą, tik Lietuvos apeliacinis teismas pateikė kitokį situacijos vertinimą. Akivaizdu, kad tokia situacija, skatina išsamiau ir atsakingiau vertinti visus priimamus sprendimus.Proceso išlaidos, ar sprendimai nepalankūs įstaigai, turi įtakos finansinei situacijai, tačiau ne visuomet įmanoma objektyviai užkirsti kelią visiems ginčo atvejams ar išvengti visų galimų išlaidų ar žinoti konkrečią bylos baigtį. Kaip žinia, bet koks teismo procesas lemia išlaidas, nevertinant fakto, kad jau pati valstybė už civilinius ginčus yra numačiusi privalomą žyminio mokesčio mokėjimą, atsižvelgiant į ginčo sumas, o teismas priimant sprendimą, vadovaujasi principu, jog moka pralaimėjusi bylą šalis. Tad nepaisant to kokios patiriamos išlaidos, jos yra svarbios ir aktualios, taip pat ginčų sprendimas skatina vertinti aplinkybes, kurios leistų išvengti tokių situacijų ateityje.Kaip minėta anksčiau, situacija yra analizuojama, vertinamos aplinkybės nulėmusios ją, tik nustačius  neginčytinus faktus, kad tai lėmė tyčiniai, neteisėti konkrečių darbuotojų veiksmai, galėtų būtų keliamas klausimas dėl atsakomybės jiems taikymo, tačiau nesinori teikti priešlaikinio vertinimo, kol situacija nėra iki galo išanalizuota. Komisijos nariu nebuvau.”

Palikti komentarą

avatar