Pakartotiniuose rinkimuose Radviliškyje ir Šeduvoje išrinkti seniūnaičiai

0
2570
Jolitas Onaitis, trečiai kadencijai išrinktas seniūnaitis, eina dar ir Radviliškio baseino direktoriaus pareigas. Asmeninė seniūnaičio nuotrauka.

Radviliškio miesto Eibariškių, Kudirkos, Lituanikos, Lizdeikos, Rūmų, Vaižganto seniūnaitijose ir Šeduvos miesto seniūnijos Vėriškių ir Pavartyčių seniūnaitijose vyko pakartotiniai seniūnaičių rinkimai. Skelbiame išrinktų seniūnaičių sąrašus.

Radviliškio miesto seniūnijoje išrinkti seniūnaičiai:

Eibariškių seniūnaitijoje – Donatas Kišonas.

Kudirkos seniūnaitijoje – Jolitas Onaitis.

Lituanikos seniūnaitijoje – Ina Rudžianskienė.

Lizdeikos seniūnaitijoje – Vijolė Česienė.

Rūmų seniūnaitijoje – Marius Petrašiūnas.

Vaižganto seniūnaitijoje – Virginija Reutaitė.

Šeduvos miesto seniūnijoje išrinkti šie seniūnaičiai:

Vėriškių seniūnaitijoje – Birutė Mickaitienė.

Pavartyčių seniūnaitijoje – Sigitas Mikutis.

Seniūnaičių teisės ir pareigas numato Vietos savivaldos įstatymo VIII skyrius, kuriame įtvirtintas gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovavimas. Minėto įstatymo 39 straipsnis nurodo seniūnaičio teises ir pareigas:

  1. 1. Seniūnaitis, atstovaudamas seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose:

1) turi teisę tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalais;

2) dalyvauja svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;

3) dalyvauja pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijoje;

4) dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, meru, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovais;

5) dalyvauja seniūnaičių sueigoje;

6) kalendoriniams metams pasibaigus per 2 mėnesius seniūnaitijos gyventojams pateikia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems kalendoriniams metams.

  1. 2. Seniūnaitis skatina gyventojus:

1) prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga;

2) rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kitais);

3) organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti;

4) organizuoti bendruomenės saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauti;

5) puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą.

Daugiau apie tai galima pasiskaityti Vietos savivaldos įstatyme.

Partnerių turinys. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos informacija

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia