MUMS SVARBU – MES ČIA GYVENAME

0
1332
Mes, Darbo partijos Radviliškio skyriaus suburta komanda, sieksime saugoti, auginti ir puoselėti Radviliškio rajono kraštą. Mums tai svarbu, mums tai rūpi, nes mes čia gyvename kartu su Jumis!

Kovo 5-ąją Radviliškio gyventojai rinks savivaldybės merą ir tarybos narius. Mes – Darbo partija – subūrėme kompetentingų, savo kraštą mylinčių ir pasiruošusių sąžiningai dirbti rajono savivaldybės taryboje žmonių sąrašą. Kviečiame susipažinti su mūsų rinkimine programa ir rinkimų dieną balsuoti už Darbo partijos sąrašą Nr. 8 bei kandidatę į merus Zitą Žvikienę. Jūs rinksitės, kaip gyvensite ateinančius ketverius metus, o mes Jūsų lūkesčius įgyvendinsime, juk Radviliškis – visų mūsų kraštas.

Tik stipri Radviliškio bendruomenė gali sukurti stiprią savivaldą. O stipri savivalda – tai draugiška ir palanki žmonėms aplinka, tvarūs ir savalaikiai sprendimai, kokybiško gyvenimo ir ilgalaikės perspektyvos garantas. Mūsų rūpestis yra kiekvieno mūsų rajono žmogaus gyvenimas, žmogaus – dirbančio, uždirbančio, neturinčio darbo, pasiturinčio, paprastai gyvenančio, vargstančio, kenčiančio. Mūsų tarpe yra visokių gyvenimų ir visų mūsų gyvenimai yra vienodai svarbūs. Todėl svarbiausius planus, vykdomus darbus, priimamus sprendimus nuolat derinsime su rajono žmonėmis. Stiprinsime tikruosius sprendimų priėmėjus – savivaldos gyventojus ir jų bendruomenes.

Pirmą kartą tiesiogiai rinksime merus, kurie turės plačius vykdomosios institucijos įgaliojimus savivaldybėje. Sulaukę Jūsų pasitikėjimo kartu pasieksime, kad Radviliškio savivaldybė bus patraukli kurtis šeimoms, klestėti verslams ir kiekvienam jos gyventojui suteiksime garantijas gyventi sveikai ir saugiai. Kartu sieksime, kad Radviliškio savivaldybė būtų patraukli vieta investicijoms, kurioje kurtųsi nauji vietiniai verslai, Europos Sąjungos pinigai būtų naudojami ilgalaikei gerovei kurti, o mūsų savivaldybės biudžetas būtų optimaliai naudojamas darbo vietų kūrimui.

Reguliarūs susitikimai su gyventojais, kasmėnesinė darbų ataskaita ir bendruomenės galimybės formuoti savo lūkesčius tiesiogiai mero institucijai yra mūsų programos pamatas ir pagrindinis įsipareigojimas, todėl visus esminius planus bei savivaldybės biudžeto panaudojimą vykdysime tik išgirdę svarbiausius žmonių lūkesčius.

Savivaldybės finansų valdymas

Kiekvienas biudžeto euras turi būti panaudotas taip, kad duotų didžiausią naudą rajono žmonėms. Viešieji pirkimai skaidrūs. Atsakomybė už neapdairų lėšų panaudojimą turi būti neišvengiama. Nė vienas ekonominis sprendimas negali būti įteisintas, jei neįrodyta jo nauda rajono žmonėms.

Girdėdami bendruomenės reikalavimus:

– Sieksime, kad savivaldybės investicijos būtų nukreiptos į tvarios aplinkos kūrimą bendruomenėms: vietinių kelių, gatvių asfaltavimą, jų priežiūrą ir apšvietimą, daugiabučių namų kiemų sutvarkymą, vandens ir nuotekų tinklų įrengimą, dviračių takų, kitų viešųjų erdvių įrengimą bei sutvarkymą, jas pritaikant vaikams ir neįgaliesiems, taip pat švietimo, sporto ir kultūros aplinkos poreikiams tenkinti.

– Užsitikrinti tvarius finansus galėsime, jei savivaldybę rinksis gyventojai ir verslai. Todėl sieksime išnaudoti mūsų privalumus pritraukdami tiek vienus tiek kitus.

– Dalyvaujamasis biudžetas bus taikomas kiek įmanoma plačiau, nes bendruomenės turi aktyviai dalyvauti biudžeto lėšų paskirstyme.

– Plačiau išnaudosime viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektus, taip sukurdami pridėtinę vertę bendruomenėms.

-Efektyviai išnaudosime Konstitucinio fiskalinės sutarties įstatymo pakeitimus, leidžiančius savivaldybei skolintis papildomai. Projektams įgyvendinti, užtikrinsime, kad Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis būtų sparčiau įgyvendinami bendruomenėms svarbūs projektai.

Kova su korupcija

Besąlygiškas savivaldybės institucijų skaidrumas – būtina sąlyga efektyviai kontroliuoti valdžią, kad išnaikintume korupcines apraiškas, neteisėtas politines įtakas ir atkurtume socialinį bei ekonominį teisingumą:

Stiprinsime pilietiškumą ir netoleranciją korupcijai savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose.

– Kuo plačiau atversime gyventojams informaciją apie biudžeto panaudojimą, projektų vykdymo eigą, jų finansavimą.

Palankios sąlygos jaunuoliams ir jaunoms šeimoms kurtis mūsų rajone

Jaunų žmonių įtraukimas į savivaldos gyvenimą, kuria stipresnes bendruomenes, todėl jaunų žmonių idėjas būtina įgyvendinti mūsų savivaldybėje:

-Pirmiausia su jaunuoliais tarsimės dėl jų poreikių, siūlysime, kad savo lūkesčius jauni žmonės pateiktų per sudarytą Jaunimo tarybą prie mero institucijos.

– Atversime galimybes įsikurti naujiems vaikų darželiams, kuriuose atsirastų grupės vaikučiams ir nuo vienerių metų.

Kiekvienam Radviliškio rajone gimusiam vaikui bus skiriama vienkartinė piniginė parama, atitinkanti VMDU.

– Pirmokams – nemokamas mokymosi priemonių krepšelis, vėliau ir visiems pradinukams.

– Svarstysime dėl finansinio prisidėjimo mažinant užmokestį už vaikučių priežiūrą lopšeliuose-darželiuose, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose. Diskutuosime su tėveliais dėl šių įstaigų lankstaus darbo grafiko.

Skatinsime jaunų žmonių smulkiuosius verslus. Tam numatysime galimybes lengvatinėmis sąlygomis išnuomoti savivaldybės valdomas patalpas, taip pat tokiems verslams taikysime žemės mokesčio lengvatas.

– Jaunoms šeimoms, prisidėsime savivaldybės lėšomis pirmajam būstui įsigyti, įsikūrimo išlaidų kompensavimui.

Bendradarbiavimas su verslo ir žemės ūkio veiklos atstovais

Verslo ir žemės ūkio plėtra yra gerovės savivaldybėje atsiradimo pagrindas, užtikrinantis naujų darbo vietų atsiradimą, didinantis gyventojų pajamas, o atsakingas verslas turi būti skatinamas ir globojamas, todėl:

Sieksime sukurti ilgalaikę verslo plėtros, pagalbos ir paramos bei infrastruktūros plėtros strategiją, ir ją įgyvendinti. Didinsime verslo paramos fondą.

– Įvertinsime savivaldybei perduotos valstybinės žemės valdymo efektyvumą. Sieksime, kad ta žemė būtų efektyviai išnaudojama gyventojų gerovei kurti, savivaldybės ekonominiam augimui užtikrinti ir investicijų pritraukimui.

– Išnaudosime galimybes investuoti į atsinaujinančios energetikos projektus, kad savivaldybės įstaigos ir savivaldybės įmonės turėtų galimybes sumažinti paslaugų sąskaitas.

– Su Lietuvos geležinkeliais ir tarpmiestinio susisiekimo tiekėjais sieksime suderinti transporto tvarkaraščius, kad rajono gyventojai turėtų patogų susisiekimą su pagrindiniais šalies miestais ir aplinkiniais rajonais.

Patikima sveikatos ir socialinė apsauga

Sveikatos paslaugų prieinamumas išlieka vienu didžiausių iššūkiu. Pokyčiams įgyvendinti numatėme priemones:

– Efektyvi pirminė sveikatos priežiūra, aktyvus įsitraukimas į profilaktines programas.

– Papildomas finansavimas gydytojų pritraukimui ir studentų stipendijoms, kurie po studijų liktų dirbti savivaldybėje.

– Rajono ligoninės, ambulatorijų ir jų punktų išsaugojimas ir stiprinimas, tuo pačiu tobulinant senjorų sveikatos priežiūrą, sudarant galimybę kuo daugiau paslaugų gauti neišeinant iš namų. Pasieksime susitarimus su vaistinėmis, kad senjorams vaistai į namus būtų pristatomi nemokamai.

– Kūdikių besilaukiančioms mamoms skirti vienkartinę išmoką sveikatos apžiūrai, kuri galės būti panaudota tiek vizitams pas gydytoją, tiek papildomiems tyrimams, kurie nėra kompensuojami ligonių kasų (pvz., nekompensuojamiems genetiniams tyrimams).

-Diskutuosime su bendruomenėmis dėl poreikio kiekvienų mokslo metų pradžioje vaikų sveikatos patikrinimus organizuoti mokyklose.

– Kartu su medikų bendruomene ieškosime sprendimų, kad eilės pas medikus sutrumpėtų, kad kiekvienas savivaldybės gyventojas pas šeimos gydytoją galėtų patekti ne vėliau, nei per dvi darbo dienas.

– Parengsime planą, kaip plėsti profilaktinių programų prieinamumą gyventojams. Užtikrinsime, kad socialiai pažeidžiami asmenys išnaudotų galimybę pasitikrinti sveikatą per profilaktines programas.

Socialinė pagalba

Mums svarbu, kad kiekvienas, kuriam socialinė pagalba reikalinga, ją galėtų gauti. Tam numatėme priemones:

– Kartu su savivaldybėje dirbančiais socialiniais darbuotojais parengsime svarbiausių problemų žemėlapį, įsivertinsime ateityje galinčius kilti iššūkius bei parengsime ilgalaikę savivaldybės socialinių paslaugų strategiją. Orientuosimės ne tik į esamų problemų sprendimą, bet ir į prevencinį darbą.

– Didinsime savivaldybės ir socialinio būsto fondą. Sieksime pasinaudoti tiek prieinama Europos Sąjungos fondų parama, tiek vertinsime galimybes pritraukti ir privačias lėšas, ypač plečiant savivaldybės būsto fondą.

– Įtrauksime bendruomenes teikiant socialines paslaugas, padėsime joms gauti akreditacijas reikiamoms paslaugoms teikti. Sieksime, kad kuo didesnę tokių paslaugų dalį teiktų vietos bendruomenių atstovai ir tam būtų skiriamas finansavimas sudarant paslaugų sutartis.

– Stiprinsime savanorių įtraukimą į socialinių paslaugų teikimo organizavimą.

– Papildoma socialinė parama – įvairios nuolaidos su radviliškiečio kortele: nemokamas susisiekimas rajono viešuoju transportu vaikams, senjorams, mokytojams, medikams, socialiniams darbuotojams, o ateityje ir visiems rajono gyventojams. Nuolaidos baseino, sporto ir kultūros renginių lankytojams.

– Tarsimės su senjorais dėl jų poreikių, siūlysime, kad savo lūkesčius pagyvenę žmonės pateiktų per sudarytą Senjorų tarybą prie mero institucijos.

Švietimas, stipri švietimo bendruomenė – mūsų ateities pagrindas

Sieksime suburti stiprią švietimo bendruomenę, kurios tikslas būtų visapusiškas moksleivių ugdymas, solidūs jų rezultatai ir savo darbu besididžiuojantys pedagogai.

Kad tai pasiekti numatėme šiuos prioritetus:

-Mokyklų tinklas, kuris leistų užtikrinti kokybišką švietimą.

– Prieinamas popamokinis ugdymas tiek miestų, tiek kaimiškų teritorijų gyventojams. Tam numatysime papildomas lėšas pačio ugdymo užtikrinimui (neformalaus ugdymo krepšelis) bei organizuosime pavėžėjimo paslaugas, kad moksleiviai iš atokesnių vietovių galėtų lankyti popamokinius užsiėmimus.

– Sieksime, jog valstybinių egzaminų rezultatai būtų aukštesni nei Lietuvos vidurkis. Tam numatėme dabartinių problemų įsivertinimą, kurio pagrindu parengsime veiksmų planą.

– Korepetitorių kultūra leidžia atskiriems moksleiviams sustiprinti rezultatus, tačiau jų prieinamumas nėra visuotinis tiek dėl kainos, tiek ir dėl mokytojų užimtumo. Todėl skirsime lėšų individualioms moksleivių konsultacijoms su mokytojais mokykloje, sudarysime galimybę mokykloms kviesti studentus ar pensijoje esančius mokytojus papildomiems užsiėmimas su moksleiviais.

– Koordinuosime savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų bendradarbiavimą, kad ten dirbantys mokytojai galėtų patogiai dirbti keliose mokyklose ir turėtų pilną darbo krūvį. Esant poreikiui, organizuosime mokytojų pavėžėjimą arba numatysime realias kompensacijas už keliones.

– Stiprinsime vaikų dienos centrų veiklą. Prioritetą skirsime toliau nuo mokyklų esančioms teritorijoms, kad būtų užtikrinamas moksleivių užimtumas.

– Gerinsime švietimo įstaigose teikiamo maisto kokybę, į maisto tiekėjų pasirinkimą įtrauksime bendruomenių atstovus.

Kultūra ir sportas

Kultūra ir sportas – tai būdas nepaisant amžiaus skirtumų būti kartu ir tapti stipresne bendruomene. Mums svarbu, jog būtų sukurta ne tik infrastruktūra kultūrai ir sportui plėtoti, bet ir tam skiriami reikiami žmogiškieji ir finansiniai ištekliai, todėl neabejojame, kad:

-Išnaudodami projektinį finansavimą ir papildomai skiriamas savivaldybės lėšas, didinsime kultūros ir sporto sektorių darbuotojų atlyginimus.

– Su bendruomene tarsimės dėl kultūros ir sporto infrastruktūros atnaujinimo ir naujos įrengimo.

-Sieksime, kad kultūros ir sporto objektai būtų atverti bendruomenėms nemokamai.

– Sportui, poilsiui, vaikų gamtos edukacijoms tikimės sukurti erdves Antaniškių miške, o ateityje sukurti ir miško darželį.

Mes Darbo partijos komanda, sieksime saugoti, auginti ir puoselėti Radviliškio rajono kraštą. Mums tai svarbu, mums tai rūpi, nes mes čia gyvename kartu su Jumis!

Politinė reklama. Bus apmokėta iš Darbo partijos Radviliškio rajono rinkimų apygardoje Nr. 37 kandidatų sąrašo PK sąskaitos. Užs. Nr. DP 2023/03

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia